Sätra brunn - Residence Fastighetsmäklare

sv

Residence Logo

Newsletter

Contact

Världsunik by från 1700-talet

ESTATE AGENT: Jonas Martinsson

Med över 320 års omsorg och hjärta har Sätra Brunn byggts upp runt tanken av att må bra. Idag en diversifierad verksamhet där pittoreska boenden, hotell, förskola, kyrka, eget källvatten och badhus skapar en levande och högt uppskattad miljö.

Under 1600-talet var intresset för hälsokällor stort, framförallt på kontinenten. Urban Hjärne hade besökt ett flertal av dessa och sökte nu efter motsvarande källor på svensk mark. Läkaren Samuel Skragge som var påläst om källvattnets medicinska möjligheter fann källsprången i närheten av Sätra by värda att undersöka ur hälsoperspektiv. Vattenprov som togs visade sig innehålla mycket bra kvalitet. År 1700 köpte Skragge in marken och en brunnsverksamhet öppnades 1701. Skragge kunde inte slutföra sin satsning i Sätra då han drogs in i det ryska fälttåget men brunnsverksamheten fortsatte och en medveten bebyggelsekaraktär med stadsmässighet tog form. Då brunnsdrickandet skulle åtföljas av promenader anlades också ett antal alléer samt en park. På 1740-talet köpte biskop Kalsenius från Västerås in marken och samtliga hus och efter några år testamenterades detta till Uppsala akademi i vars ägo den befann sig ända till mitten av 1900-talet.

Många har besökt brunnen under åren och ekonomin har historiskt baserat sig på betalande brunnsgäster, såväl högrestånd som allmoge. En period av jämnare ekonomisk tillväxt startade under 1930-talet då Pensionsstyrelsen, senare Riksförsäkringsverket, årligen remitterade patienter för vård till brunnen. Under seklens lopp har byggnadsstilen varierat inom Sätra Brunn. Viktigt har dock hela tiden varit att brunnen kunnat bibehålla sin ursprungliga funktion, att vårda sjuka och erbjuda en rekreativ miljö. Verksamheten har ända från 1700-talet till våra dagar i huvudsak bedrivits under den varma delen av året och flertalet hus är timmerhus, med relativt bra förutsättningar att värmas upp, en del byggnader är redan isolerade och används året om.

Nuvarande ägare tog över Sätra Brunn 2002 med en vision om att bevara och utveckla miljön och verksamheten. Ägargruppen har haft ledorden läkande, lärande och skapande som grund för utvecklingen av verksamheten. Verksamheten idag är högst levande och bedrivs i huvudsak inom hotell och restaurang, konferens, badhus med spa, fullbelagd förskola samt egen dryckestillverkning. Totalt omfattar marken 58 ha varav en separat skogsfastighet om 34 ha. Därtill är midsommarfirande, konserter, bröllop, jul och nyårsfirande återkommande och mycket uppskattade arrangemang. Verksamheten omsätter totalt ca 30-34 miljoner kr per år (2019).

För information om anläggningen vänligen se https://satrabrunn.se

Detta är sannerligen ett unikt tillfälle att förvärva en egen fullt fungerande by med helande källvatten och intressant historia. Välkommen!

READ MORE

FACTS

Area: 25 min norr om Västerås

Street Address: Sätra brunn

Plot area: 58 ha

Price/offer: 67 000 000 SEK

ESTATE AGENT

SHARE:

facebook twitter pinterest email

sv

LOCATION

Jonas Martinsson

Jonas with Anders and Henric is part of our stately home team who work all over Sweden. He started working in the industry in 2001 with commercial properties. Shortly thereafter, he focused on working with farms and has since then been a strong contributing factor to building up the farm side at Residence. Jonas is one of the founders of Residence and was previously active in the Stockholm area. He has a university degree and works with larger manors and attractive holiday homes. Jonas is raised on a stately home just outside Varberg on the west coast and today he has the entire west coast. and inland as working area. In his spare time he likes to spend time in nature or at sea.

Tack för ditt mail, vi återkommer snarast

Något gick fel, var god försök igen senare

ALL IMAGES

DESCRIPTION

PICTURES

SHOW LOCATION

DOCUMENTS

CONTACT

close picture view